Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Läs intervjun med Sven-Eric Liedman

Sven-Eric Liedman understryker att det är skillnad på bildning och utbildning.

”Bildning är en livslång process. Det är när kunskaper verkligen betyder något för mig som individ. Saker som är avgörande för min världsbild, etik och vad det nu kan vara. Utbildning däremot har en början och ett slut. Avgörande i alla sammanhang är att inte ställa bildning och utbildning mot varandra. Det gäller att veta vad som är vad och att båda behövs.”

Mäta kunskap är oerhört svårt. Ändå är det vardag i skolan. Sven-Eric Liedman säger att när det blir för mycket fokus på betyg så är det illa.

”Om skolan nästan bara handlar om prov och betyg, om det är det centrala, så försvinner dimensionen att lärandet ska fästa i en själv. Bara som ett exempel så träffade jag läkarstudenter nyligen som pratade om detta. Det fanns en förtvivlan över en massa kunskap som pluggades in inför prov. Kunskap som sedan glöms bort, för att den inte finns där på djupet.”

Sven-Eric Liedman säger att vi alla kan lära vad det egentligen handlar om genom att studera barnet som nyfiket leker och lär i ögonblicket. Där finns grunden, där finns vad som kan utvecklas i människan, där finns kreativiteten.

”Det finns så mycket frihet i kunskap. Ett barn som får vara sig själv och stimuleras, bevisar det hela tiden. Min dröm är att denna naturliga kreativitet fortsätter och uppmuntras genom hela livet. Men sanningen är att det är mycket i skolan som motverkar och stör. Just denna oerhörda koncentration på prov och betyg, alltså anpassning till givna mallar, är förödande.”

Det Sven-Eric Liedman i stället vill se betydligt mer av i skolan är att eleverna uppmuntras till kritiskt tänkande.

”I vår digitala och datoriserade tid så är det oändligt viktigt. I ett hav av information och påståenden så är det kritiska tänkandet nödvändigare än någonsin. Vad det än handlar om så gäller det att ha en forskande attityd till vad som sägs. Inte ta något för givet. Utan i stället fråga, varför är det så? Kan det inte vara på något annat sätt? Just för att vi lever i en nätvärld där det finns allt från väl underbyggd kunskap till strunt, så är det ständiga ifrågasättande en bra metod.”

Sven-Eric Liedman säger att han har anlänt till den angenäma ålder där han inte behöver oroa sig över vad andra tycker om honom och hans åsikter. Han säger vad han vill utan filter – som till exempel om den så kallade och baktalade flumskolan.

”Flumskolan? Jag tycker att den på många sätt var bättre. Fram till 1990 var svenska skolan bra och låg alltid högt upp i internationella undersökningar. Läsförståelsen var en paradgren, till skillnad från idag. Sedan började det dala. Jag kan bara hoppas att de som beslutar om skolan inser att det är annat än betygshets och korvstoppning som åter igen ger oss en skola som står sig internationellt.”

Sven-Eric Liedmans sammanfattande vision är en skola där man inte lär sig bara för provet och betyget utan också för livet. På höstens Skolforum kommer han på sitt egensinniga sätt föra en dialog om kreativitet och bildning. Du möter dessutom Anne-Marie Körling som håller samtalets fana högt för undervisningens utveckling och på Skolforums Makerspace är det nyfikenheten och ditt eget skapande som styr.