Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Fler utställare och besökare på lyckat Skolforum 2015

Tack för ett lyckat Skolforum 2015!

Vi vill tacka alla våra utställare, besökare och föreläsare för att ni var med och bidrog till att så många som kom till Skolforum verkar vara så nöjda – med programmet, utställningen och den positiva känslan!

Skolforum hade i år 7100 unika besökare, vilket är en liten ökning jämfört med 2014! Det tillsammans med att vi hade 157 utställare (45 fler utställare jämfört med 2014) visar att det finns all anledning att fortsätta att utveckla Skolforum – vilket vi är i full gång med!

Efter att vi analyserat resultatet av de enkäter vi skickar ut kommer vi att presentera mer utförligt vilka som deltog och vad de tyckte om årets möte – ett viktigt bidrag till att utveckla.

Återigen, tack för er medverkan!

Skolforum